Ukrainan sijaisäitiyden lait — oikeudenne suojaus

Ukrainan sijaissynnytyslaki on oikeutenne suojaus

Ukraina on yksi niistä harvoista maista, joissa hedelmöityshoito, erityisesti sijaissynnytys sekä munasolujen ja siittiön luovutus on ehdottoman laillista ja sitä säädetään vastaavassa laissa. Ukrainan hallitus on laatinut sijaissynnytystä koskevaa erityslainsäädäntöä kaikista sijaisäitiysohjelmaan liittyvistä yksityiskohdista, jotka määrittävät velvollisuudet ja suojaavat kaikkien osapuolten oikeuksia tällaisen hedelmöityshoidon prosessissa.

21.1.2010 annettu Ukrainan siviililaki (1822-VI) määrittelee kuka voi osallistua hedelmättömyyshoito-ohjelmiin:

281 artikla: Aikuisilla naisilla ja miehillä on oikeus lakiin perustuvassa lääketieteellisessä tarpeessa lisääntymistekniikan käyttämiseen.

Ukrainan lain 48 artiklassa «Ukrainan terveydenhuoltolainsäädännön perusteet» todetaan, että IVF ja alkion siirto on suoritettava Ukrainan terveydenhuoltoministeriön asettamien normien mukaisesti hedelmöityshoidon suorittavan aikuisen lääketieteellisen tarpeen perusteella, edellyttäen että miehesi antoi kirjallisen suostumuksensa tähän menettelyyn sekä luovuttajan nimettömyys ja lääkärin vaitiolovelvollisuus on säilytettävä.

 Ukrainan 22. joulukuuta 2006 annetun perhelain (524-V) 123 artikla asettaa hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen sukulaisuussuhteiden normit:

vv_icoJos vaimo saa lasta hedelmöityshoidon avulla aviomiehensä antamalla kirjallisella suostumuksella, aviomies vahvistetaan lapsen isäksi.

vv_icoJos toiseen naiskehoon siirretään alkio, jonka aviopari on siittänyt hedelmöityshoidon avulla, aviopari vahvistetaan lapsen vanhemmiksi.

vv_icoAviopuolisot katsotaan vaimon syntyneen lapsen vanhemmiksi, jos lapsi on syntynyt sen jälkeen, kun vaimon organismiin oli siirretty aviomiehensä ja toisen naisen hedelmöityshoidon tuloksena sikiytynyt alkio.

Jotkut hedelmöityshoidon tärkeät yksityiskohdat ovat esitetty myös Ukrainan terveydenhuoltoministeriön 09.09.2013 päivätyssä asetuksessa 787, jossa säädetään kaikkien inseminaatiota ja alkioiden siirtymistä koskevien lääketieteellisten menettelyjen toteuttaminen. Tämän Ukrainan sijaissynnytyslain mukaan inseminaatio voidaan suorittaa vain tähän tarkoitukseen akkreditoiduissa lääketieteellisissä laitoksissa Ukrainan terveydenhuoltoministeriön hyväksymien menetelmien mukaisesti.

Potilaat voivat valita minkä tahansa hedelmöityshoitokeskuksen. Laki sisältää myös luettelon niistä tiedoista, joita lääketieteellistä hoitoa hakeville pariskunnille tulisi antaa, eli tietoa lääketieteellistä menettelystä, lääkärintarkastuksen tuloksia, mahdollisia lääketieteellisiä ja oikeudellisia seurauksia jne. Ohjelmaan osallistuvien tulevien vanhempien ja sijaissynnyttäjän kirjalliset suostumukset ovat pakollisia. Sijaissynnytys hedelmöityshoitona olisi käytettävä lääketieteellisessä tarpeessa edellyttäen, että molempien vanhempien ja sijaissynnyttäjän  kirjalliset suostumukset ovat allekirjoitettu ja kaikki osapuolet ovat suostuneet hedelmöityshoidon menetelmien soveltamiseen.

Hedelmöityshoidon seurauksena syntynyt lapsi rekisteröidään Ukrainan oikeusministeriön 18.10.2000 päivätyn asetuksen 52/5 «Ukrainan siviilisäätyä koskevan menettelyn hyväksymisestä», luvun 2 mukaan:

2.2. Kohdun vuokrauksen avulla syntynyt lapsi rekisteröidään puolisoiden pyynnöstä, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa alkioiden siirtoon. Tällaisissa tapauksissa lapsen synnyttävän naisen on toimitettava lääkärintodistuksen lisäksi kirjallinen suostumus (notaarin vahvistama) pariskunnan rekisteröimiseksi lapsen virallisiksi vanhemmiksi.